Pages Menu
Categories Menu

Autorka: data: 11.02.2013 kategoria: Reef Care Program, Reef Foundation Program | Skomentuj

Reef Foundation – wprowadzenie

Osiąganie sukcesów przy prowadzeniu akwarium rafowego w dużej mierze zależy od parametrów wody, których stabilność jest kluczowym elementem przy hodowli koralowców.

Naturalna woda morska ma bardzo szeroki skład, jednak warto zauważyć, że niektóre związki i pierwiastki są bardziej, a drugie mniej istotne.

Do najistotniejszych, będących podstawą istnienia rafy koralowej, zaliczamy: wapń(Ca), magnez(Mg) i węglany (CO3). Wpływają one na chemię wody, zapewniając stabilne pH oraz równowagę jonową, a także uczestniczą w wielu procesach biologicznych, tworząc szkielet koralowców, uczestnicząc w wymianie jonowej oraz fotosyntezie. Każdy z tych „elementów” uzupełnia się nawzajem, zapewniając zrównoważony i prawidłowy wzrost , natomiast brak odpowiedniej równowagi i stabilizacji może wpłynąć negatywnie na wzrost oraz zdrowie koralowców.

Budowa szkieletu

Budowa szkieletu jest to  proces, w którym komórki w obrębie tkanek miękkich korali, łączą wapń, magnez oraz węglany wraz ze strontem i barem zawartych w otaczającej wodzie budując szkielet koralowców.

Koralowce twarde są w 90% zbudowane z twardego szkieletu , który łączy jony Ca i CO2 tworząc aragonit (CaCO3). Pozostałą część szkieletu tworzy magnezyt (MgCO3), stroncjanit (SrSCO3), kalcyt (posiadający bardziej kruchą strukturę krystalograficzną niż CaCO3), fluoryt (CaF2) oraz kilka innych minerałów i elementów śladowych.

W przypadku niezbalansowanych warunków – niskiego poziomu magnezu (Mg) i/lub strontu (Sr) szkielety koralowców stają się bardziej kruche, przez co bardziej podatne na uszkodzenie, za sprawą zwiększonej zawartości kalcytu.

Jak widać, wapń, magnez i węglany uzupełniają się wzajemnie podczas procesu tworzenia szkieletów koralowców, dlatego warto mieć na uwadze, że ich dostępność w nieodpowiednich proporcjach szybko staje się czynnikiem ograniczającym zdrowy wzrost koralowców.

Wzrost koralowców:

W związku ze wzrostem, koralowce muszę wydatkować energie na transport podstawowych substancji odżywczych oraz tych, które są niezbędne do budowy szkieletu poprzez tkankę miękką z otaczającej koralowce wody.

Podwyższonej zawartości wapnia, magnezu oraz węglanów towarzyszy podwyższone ciśnienie jonowe (kationowe), umożliwiające bierną dyfuzję jonów przez tkanki miękkie. Dzięki temu proces ten staje się bardziej efektywne (mniejsza ilość energii jest potrzebna do przyrostu 1 g szkieletu). Dlatego też podwyższony poziom tych związków spowoduje przyspieszone tempo wzrostu koralowców.

W dojrzałych akwariach z bogatą obsadą koralowców, gdzie szybki wzrost koralowców nie jest pożądany lub skupiamy się na kolorach poprzez zmniejszenie poziomu substancji odżywczych rozpuszczonych w wodzie, należy utrzymywać niższy, aczkolwiek zrównoważony poziom wapnia, magnezu oraz węglanów.

W przeciwieństwie do warunków naturalnych, gdzie mamy do czynienia z ogromnego bufora w postaci ogromnej ilości wody,  akwarium morskie jest zamkniętym systemem w którym ciągle, podobnie jak w naturze, zachodzą zmiany, dlatego warto skupić monitorowaniu i utrzymywania na stałym poziomie wapnia, magnezu oraz węglanów.

Warto pamiętać, że różne gatunki koralowców preferują różny poziom tych pierwiastków, dlatego dobierając obsadę.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *